Wilt u beroep doen op een huisartsenwachtdienst?
http://www.huisarts.be/index1.htm


Wat is een Globaal Medisch Dossier (GMD) en waarom is het belangrijk?

Een Globaal Medisch Dossier bevat al uw medische gegevens. Dit dossier wordt deskundig bijgehouden en gecoördineerd door één huisarts. Bovendien krijgt u, onder bepaalde voorwaarden, meer terugbetaald door uw ziekenfonds.

Uw huisarts:

  • is op de hoogte van uw medische voorgeschiedenis, allergieën, niet te verdragen geneesmiddelen,…
  • waakt erover dat technische onderzoeken niet nodeloos herhaald worden.
  • verwijst u zo nodig naar de best geplaatste geneesheer, specialist, kinesist, verpleegkundige, diëtist ...
  • coördineert de verschillende behandelingen van de specialisten en zorgt ervoor dat ze elkaar niet tegenwerken.

Eén maal per jaar betaalt u de bijdrage voor het GMD aan de huisarts. Deze bedraagt 29,98 euro (tarief van kracht op 1/1/2014). De bijdrage wordt volledig door het ziekenfonds terugbetaald, het kost u dus niets.
De datum van de opening van het GMD wordt door uw huisarts genoteerd op een kaartje dat u kan tonen bij elk bezoek aan een andere arts of in het ziekenhuis.
Vanaf de betaling van de bijdrage geniet u een korting van 30 % op het remgeld van de raadplegingen in het kabinet van de huisarts. U krijgt dus meer terugbetaald door het ziekenfonds. Personen boven 75 jaar en bepaalde invaliden kunnen ook voor huisbezoeken van deze korting genieten.

Hebt u nog geen GMD? Breng dit dan alsnog in orde.

Voor verdere info hierover kan u bij Dr. Elviha Diana op het nummer 03/234.33.25 terecht.


Noodnummers
http://users.skynet.be/fb068066/noodnummers.htm

Info over vaccinaties?
http://www.vacciweb.be/pages/content/?menuId=3&contentId=2

Gezondheidsinfo
http://users.skynet.be/fb068066/gezondheidsinfo.htm

DR.D.ELVIHA Lange Nieuwstraat 25 2000 Antwerpen Stratenplan Tel.: 032/34 33 25 info@dokterelviha.be BTW BE 0809 970 487